ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

Σύντομα εισαγωγή νέων Προϊόντων! Προσθέστε τη σελίδα μας στα Αγαπημένα!

Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Περιβάλλον

Μ Ο Ν Α Δ Α ... Υ Δ Ρ Ο Π Ο Ν Ι Κ Η Σ.. Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ
Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ
... Ζ Ω Ο Τ Ρ Ο Φ Η Σ ... D N A

Η DNA AE μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα έρευνας και μελετών και μετά από οργανωμένη και εμπεριστατωμένη έρευνα της αγοράς αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει την "ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ DNA", για την οποία έχουν εκδήλωση πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλοι οι φορείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι και μη. Η μονάδα αυτή βασίζεται στη μέθοδο παραγωγής νωπής και φρέσκιας χορτονομής με τη μέθοδο της υδροπονικής, η οποία θα παράγεται επιτοπίως στον χώρο που βρίσκονται τα κοπάδια, βελτιώνοντας έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομική βιωσιμότητα του κοπαδιού αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωικής παραγωγής και των παραγώγων της είτε αυτά είναι το γάλα και τα υποπροϊόντα του, είτε το κρέας. Επιτυγχάνεται, λοιπόν, με την εν λόγω διατροφή, τεράστια βελτίωση στην υγεία και μακροβιότητα των ζώων αλλά και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Οι Ελληνικές κτηνοτροφικές μονάδες κατά κύριο λόγο είναι μικρές και διάσπαρτες και αυτό δυσκολεύει την εν γένει διαχείριση τους αλλά και ανεβάζει πολύ το κόστος των ζωοτροφών

περισσότερα

Μονάδα Υδροπονικής καλλιέργειας Βιολογικής Ζωοτροφής

περισσότερα

Περιγραφή της Μονάδας Υδροπονικής καλλιέργειας Βιολογικής Ζωοτροφής

περισσότερα

Πως λειτουργεί η Μονάδα Υδροπονικής καλλιέργειας Βιολογικής Ζωοτροφής

περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα της Πρότυπης Μονάδας Υδροπονικής καλλιέργειας Βιολογικής Ζωοτροφής

περισσότερα

Τρόποι και Μέθοδοι Εκμετάλλευσης

περισσότερα

Ελληνική Κτηνοτροφία, Προοπτικές

" Επισκεφθείτε τη νέα πλήρη σελίδα του προϊόντος "
ε δ ώ

Ο Δημήτριος N. Αγγελόπουλος, με πείρα πλέον των 40 ετών στο σχεδιασμό, παραγωγή και εξασφάλιση άρτιων κατασκευών για κάθε χρήση, σε σχέση με το άτομο αλλά και το περιβάλλον δημιούργησε μια Υψηλής Τεχνολογίας βιομηχανική μονάδα ... περισσότερα

Αρχική | Περιβάλλον | Τηλεπικ/νία | Κατοικίες | Σκάφη Αναψυχής | Φωτοθήκη | Ιστορικό | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού